همکاری ها

لوله سازی اهواز

ماشین سازی اراک

گروه ملی فولاد اهواز

شرکت تاشا

شرکت کارا

سیمان تهران

سیلو مدرس تهران

شرکت حمل و نقل خلیج فارس

شرکت ماشین سازی آسیاب

شرکت کاشی سازی پرسپولیس

شرکت فسفات کارون

و بسیاری از شرکت های صنعتی دیگر

فهرست
دریافت قیمت و مشاوره